viernes, 24 de mayo de 2013

"Leo para ser libre"

"Ganador del primer lugar en el Festival de Cortometrajes de la Feria del Libro, Republica Domincana 2013.Una niña escapa a una realidad diferente por medio de la lectura."

miércoles, 8 de mayo de 2013

Para la huelga de mañana...¡nos sobran las razones!

Mañana hago huelga por todas las razones que os dejo abajo. Añadid que en mi colegio, pequeño, de una sola línea, llevamos 5 semanas sin sustitutos para dos profesores que están de baja.
Estimats pares i mares: Les organitzacions de mares i pares, sindicats de professorat i estudiants han convocat a nivel nacional el pròxim 9 de maig una jornada de vaga contra la promulgació de la reforma educativa del Ministre Wert, l’anomenada Llei Orgànica de millora de la qualitat educativa, LOMQE, juntament amb altres activitats reivindicatives.
PER QUÈ ELS PARES I LES MARES HEM DE DONAR SUPORT A LA VAGA D’EDUCACIÓ DEL 9 DE MAIG?
• La LOMQE és antipedagógica perquè entén el sistema educatiu com una competició per superar revàlides.
• La LOMQE és mercantilitzadora perquè entén que l’educació ha de proveir mà d’obra barata i adaptable per al sistema educatiu.
• La LOMQE és segregadora perquè separa els alumnes en funció del seu origen social.
• La LOMQE és sexista perquè permet la separació de l’alumnat per sexes.
• La LOMQE és antidemocrática perquè acaba amb la participación de la comunitat educativa.
• La LOMQE privatitza l’educació perquè privilegia l’ensenyament privat i concertat, deixant a la pública com a residual.
• Establirà competencia i rànkins de centres, creant centres “dolents” i centres “bons”.
• Convertirà al director en un gerent.
 Deixa en l’aire el carácter públic i gratuït dels ensenyaments no obligatoris (infantil, batxiller…).
• Portem 4 anys de retalladles (incloent les últimes supressions).
• Massificació de les aules.
• Els impagaments de la Generalitat que están asfixiant als centres, les AMPES i les families.

NI NEGOCI, NI PRIVILEGI.
L’EDUCACIÓ ÉS UN DRET.
PER UNA EDUCACIÓ PÚBLICA, GRATUÏTA I DE QUALITAT.

Estimados padres y madres:
Las organizaciones de padres, maestros y estudiantes, sindicatos de profesorado y estudiantes han llamado a nivel nacional el próximo 9 de mayo a un día de huelga contra la promulgación de la reforma educativa del ministro Wert, la llamada Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, junto a otras actividades reivindicativas.

¿Por qué las madres y padres debemos apoyar la huelga D´EDUCACIÓ del 9 de mayo ?

• La LOMCE es antipedagógica porque entiende el sistema educativo como una competición para superar reválidas.
• La LOMCE es mercantilizadora porque entiende que la educación debe proporcionar mano de obra barata y adaptable para el sistema educativo.
• La LOMCE es segregadora por separar a los estudiantes según su origen social.
• La LOMCE es machista, ya que permite la separación de los estudiantes por género.
• La LOMCE es antidemocrática porque acaba con la participación de la comunidad educativa.
• LOMCE privatiza la educación porque privilegia la enseñanza privada y concertada, dejando la pública como residual.
• Establecerá competencia y rankings de centros, creando escuelas "buenas" y "malas".
• Convertirá al director en un gerente.
• Deja en el aire el carácter público y gratuito de la educación no obligatoria (preescolar, bachillerato, etc.).
• Llevamos 4 años de recortes (incluyendo las últimas supresiones).
• Masificación de las aulas.
• Los impagos de la Generalitat que están asfixiando a los centros, asociaciones de padres/madres y familias.

NI NEGOCIO NI PRIVILEGIO.
LA EDUCACIÓN ES UN DERECHO.
POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA GRATUITA Y DE CALIDAD.